TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00003

Tündérkert bölcsőde megépítése KunszigetenA kedvezményezett neve: Kunsziget Község Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00003

A projekt címe: Tündérkert Bölcsőde Megépítése Kunszigeten

A szerződött támogatás összege: 256,94 millió forint

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

Projekt bemutatása

Kunsziget a Győri járáshoz tartozik. A Győri járáshoz tartozó 35 település közül csupán 9 településen - Abda, Dunaszeg, Győr, Győrladamér, Győrújbarát, Győrzámoly, Nagybajcs, Nyúl, Öttevény - működik bölcsőde. A 100 férőhelyre beíratott gyermekek száma mindössze két településen 100 alatti, van olyan település, ahol ez az érték 160, az intézmények kapacitáskihasználtsága magas értéket mutat. A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülök munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A pályázat a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését, a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló új bölcsődék létesítését, már működő bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítását, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztését és új férőhelyek létesítését; valamint a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését célozza.

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00003- Tündérkert bölcsőde megépítése Kunszigeten

Kunsziget község dinamikus fejlődésének kiemelkedő alappillérei az ipari üzemek fejlődése, a munkahelyek számának emelése, a családok segítése, a lakhatás feleltéinek javítása a munkavállalás és a minőségi életkörülmények biztosítása a magasszintű szolgáltatások által. (egészségügyi alapellátás, oktatás, nevelés, intézményi elhelyezés, szociális ellátás, stb.)

A fentiekből kiemelkedik a bölcsődei ellátás szükségessége és fontossága.

Kunsziget Község Önkormányzata 2010-ben élt a lehetőséggel, amikor megalakította a Kunszigeti Gyermekellátó Társulást és létrehozta a Manóvár Családi Bölcsődét.

Már megnyitásakor érzékeltük, hogy a 7 főt befogadó intézmény férőhelye alacsonyabb szintű, mint a bölcsődei elhelyezést kérő szülők igénye.

2014-2015-ben elkészítettük a Tündérkert Bölcsőde építési engedélyezési tervét, építési engedély jogerőssé vált. Pályázatot nyújtottunk be a TOP-1.4.1-15-GM-2016-0001 felhívására, mely sajnos sikertelen volt. Időközben elkészültek a kiviteli tervek. Az összes lehetőséggel éltünk, ami a megvalósítást eredményezhette volna.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a TOP-1.4.1-19-GM1-2019 számú felhívásra benyújtott pályázatunk sikeres. Eredményeként 24-28 kisgyermeket ellátó Tündérkert Bölcsőde épül. A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével a községben és Kunsziget vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok foglalkoztatási helyzete, életminősége javul, a szolgáltatás elérhetősége hosszú távon hozzájárul a gyermekvállalás ösztönzéséhez, így évtizedes távlatban is biztosított a munkaerő utánpótlása, támogatva többek között a leszakadással fenyegetett társadalmi csoportok felzárkóztatását. A létrejövő intézmény területi ellátási kötelezettsége Kunsziget községre és a környező településekre terjed ki. Az új két csoportos-foglalkoztatós bölcsőde telepítését és tájolását a telekadottságok és a funkcionális kapcsolatok határozták meg. Az új Tündérvár Óvoda építészeti koncepciójának alapgondolatát megtartva a csoportfoglalkoztatók gyermekléptékű "önálló" építészeti megjelenését is megteremtették, kis épületenként a funkciókat összefűzve, mintegy "kis utcát" alkotva. A kis élettereket, "tündérkerteket" közös közlekedő-folyosó fűzi össze. A megépült óvoda pavilonos telepítési elvét megtartva alakítottuk ki a bölcsőde építészeti koncepcióját. A tájolási, benapozási, széljárási szempontokat figyelembe véve fordítottuk az épülettömeget. Lehetővé tettük egy későbbi fejlesztés során kialakítható 3. csoport-foglalkoztató megépítését. E beépítéssel kialakuló "funkció lánc" gazdaságosan szimbiózisba kapcsolja majd az iskolai tornacsarnokot. Az óvodás testnevelés mellett a bölcsődések mozgás-programját is szolgálja. Az óvodai

udvarrendszerhez kapcsolódik, de attól elkerítve lesz az új, külön megközelíthető, kisebb, időjárástól jobban védett bölcsődei játszóudvar. A földszintes bölcsőde önálló intézményként kerül kialakításra. Épület fő paraméterei: összes nettó hasznos alapterület 276,98 m2, teraszok alapterülete összesen 111,99 m2, játszóudvar 100 m2. Bölcsőde helyiségei: belépő-zsibongó (31,03m2); gyermekszoba 1. (51,95 m2); gyermekszoba 2 (50,01 m2); átadó-öltöztető (19,04 m2); fürdető-biliztető (24,61 m2); közlekedő előtér (8,67 m2); közlekedő 1. - közlekedő 2. (12,87+10,03 m2); játék és heverőraktár (7,8 m2); tejkonyha (7,12 m2);folyosó (9,94 m2); akadálymentes WC (6,12 m2); babakocsi tároló (3,48 m2);hulladék tároló (2,61m2); személyzeti zuhanyzó (4,43 m2); személyzeti wc (1,88 m2); látogató wc (1,83 m2); kazán helyiség (2,72 m2); személyzeti öltöző (10,14 m2); kisgyermeknevelői szoba (8,37 m2), harang (2,33 m2). Az épülethez több bejáratot terveztünk, így az intézmény megközelítése az ingatlan udvaráról éppúgy lehetséges, mint az utca felőli közterületről. Az épülethez tervezett nyaktagban kialakuló közlekedő folyosón át az ingatlanon meglévő óvoda és a tervezett bölcsőde épület közötti zárt átjárhatóság is biztosítható ételszállítás, személyzeti átjárás céljából. Az épületbe 24-28 kisgyermek elhelyezését biztosító 1 bölcsődei gondozási egységet és hozzátartozó kiszolgáló helyiségeket terveztünk. A gondozási egység 2 db gyermekszobát (foglalkoztatót), 1 db gyermeköltözőt és 1 db fürdőszobát (fürösztő-biliző, gyermekmosdó, WC) foglal magába.A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Önkormányzatunk a lehető, és ésszerű legrövidebb időn belül kívánja megvalósítani a beruházást.

Műszaki ellenőri összefoglaló kivitelezési munkákról

A kivitelezési szerződés megkötését követően az abban szabályozottak szerint az elektronikus építési napló megnyitásra és a munkaterület a kivitelező Arrabau Kft részére 2020. február 18-án átadásra került.

Kivitelező az épület kitűzését elkészítette, majd a szükséges tereprendezési munkák, munkaterület lehatárolás és felvonulási épületek elhelyezése történt meg. Ezután a kútalapok helyzetének kitűzésével megkezdődött a tényleges kivitelezés. A kutak markolása és betonozása mixerbeton felhasználásával történt. A beton kötését követően a kutak fejei között szerelőbeton kialakítása történt, mely a talpgerendák zsaluzásához és vasszereléséhez biztosított megfelelő aljzatot. A szerelőbetonon elkészült a talpgerendák kitűzését követően a zsaluzásuk és a tartószerkezeti terveknek megfelelő vasalásuk. Ennek ellenőrzése után a talpgerendák betonozása, majd a közöttük levő részen a feltöltések elhelyezése és réteges tömörítése következett. A feltöltésbe a kivitelező elkészítette a szükséges csatornafelállásokat, és elvégezte a nyomáspróbát.

A fenti munkák után a kivitelezők az aljzat körbezsaluzását készítették el, majd a vasalás elkészítését követően az aljzat betonozása is megtörtént. A beton szilárdulását követően az építendő főfalak alá bitumenemulziós kenésre vízszigetelő lemezt helyeztek. A falazási munkák gyári előkevert habarcs felhasználásával készülnek. A falazási méretek ellenőrzésre kerültek, és a falazási munkák a kiviteli tervdokumentációnak megfelelően készülnek.