VP6-19.2.1-70-3-17

"Egészségünkért" KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓKAT ELLÁTÓ KÜLTÉRI PÁLYÁK KIALAKÍTÁSA" VP6-19.2.1.-70-3-17

Kunsziget Község Önkormányzata (székhely: 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. adószám: 15728207-2-08)a "Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése" című, VP6-19.2.1-70-3-17-es kódszámú felhíváson nyertes pályázat tárgyát képező a településen működő közösségi funkciókat ellátó kültéri sport és atlétikai pályák felújítását,a növénytelepítést és egy egyedi fűszer és gyógynövénykert létrehozását elvégezte.

A fejlesztés hatására előállított termék/szolgáltatás:

A fejlesztés célja a régi elavult sportpálya felújítása, fejlesztése egy olyan a mai kor elvárásainak megfelelő sport és szabadidős közösségi térré, ahova szívesen látogat el bárki, aki a szabadban mozgással, aktív pihenéssel kívánja az időt eltölteni. Jelen projekt egy komplex felújítás és fejlesztési terv része, mely hosszútávon egy sokféle sportágnak helyet és lehetőséget biztosító komplexum kialakítását tűzte ki célul (kosárlabda és futballpálya, műfüves játszóudvar, távolugrópálya, ligetes kialakításhoz növénytelepítés, egyedi fűszer és gyógynövénykert kialakítás, korszerű gumiburkolat, ülőfal,játszóeszközök, kültéri fitneszeszközök elhelyezése).

Önállóan megvalósítható tevékenységként az jelen projekt keretein belül az alábbi fejlesztések valósultak meg:ütéscsillapító gumiburkolat, ülőfal, homokozó, növénytelepítés, egyedi fűszer és gyógynövénykert.

A tereprendezés és a régi töredezett burkolat eltávolítása után az új korszerű vízáteresztő gumi ütéscsillapító burkolat beépítése volt az első feladat, mely helyet ad a kosárlabda-, futball- és távolugró pályának. A távolugró gödör kialakítása homokburkolattal történt. A jelenlegi fejlesztés utolsó lépéseként a növénytelepítés és ezzel együtt a 27 m ülőfal kialakítása történt meg. Tervezett alacsony, talajtakaró cserjék csak az ülőfallal körülvett örökzöld fa körül jelennek meg a terepen. A tér díszeként az épület bejáratával szemben kapott helyet a központi részen elhelyezett kiemelt ülőfallal körülvett cserjecsoport a meglévő örökzöld fával. A területen kialakításra került egy fűszer- és gyógynövénykert, mely a fejlesztés végén kialakuló sport és közösségi tér különlegességét tovább emeli, egyszersmind a rendszeresen itt tartózkodókat a növények ápolására, gondozására sarkallja."