Tündérkert bölcsőde megépítése Kunszigeten

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00003

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00003- Tündérkert bölcsőde megépítése Kunszigeten


Kunsziget község dinamikus fejlődésének kiemelkedő alappillérei az ipari üzemek fejlődése, a munkahelyek számának emelése, a családok segítése, a lakhatás feleltéinek javítása a munkavállalás és a minőségi életkörülmények biztosítása a magasszintű szolgáltatások által. (egészségügyi alapellátás, oktatás, nevelés, intézményi elhelyezés, szociális ellátás, stb.)

A fentiekből kiemelkedik a bölcsődei ellátás szükségessége és fontossága.

Kunsziget Község Önkormányzata 2010-ben élt a lehetőséggel, amikor megalakította a Kunszigeti Gyermekellátó Társulást és létrehozta a Manóvár Családi Bölcsődét.

Már megnyitásakor érzékeltük, hogy a 7 főt befogadó intézmény férőhelye alacsonyabb szintű, mint a bölcsődei elhelyezést kérő szülők igénye.

2014-2015-ben elkészítettük a Tündérkert Bölcsőde építési engedélyezési tervét, építési engedély jogerőssé vált. Pályázatot nyújtottunk be a TOP-1.4.1-15-GM-2016-0001 felhívására, mely sajnos sikertelen volt. Időközben elkészültek a kiviteli tervek. Az összes lehetőséggel éltünk, ami a megvalósítást eredményezhette volna.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a TOP-1.4.1-19-GM1-2019 számú felhívásra benyújtott pályázatunk sikeres. Eredményeként 24-28 kisgyermeket ellátó Tündérkert Bölcsőde épül. A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével a községben és Kunsziget vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok foglalkoztatási helyzete, életminősége javul, a szolgáltatás elérhetősége hosszú távon hozzájárul a gyermekvállalás ösztönzéséhez, így évtizedes távlatban is biztosított a munkaerő utánpótlása, támogatva többek között a leszakadással fenyegetett társadalmi csoportok felzárkóztatását. A létrejövő intézmény területi ellátási kötelezettsége Kunsziget községre és a környező településekre terjed ki. Az új két csoportos-foglalkoztatós bölcsőde telepítését és tájolását a telekadottságok és a funkcionális kapcsolatok határozták meg. Az új Tündérvár Óvoda építészeti koncepciójának alapgondolatát megtartva a csoportfoglalkoztatók gyermekléptékű "önálló" építészeti megjelenését is megteremtették, kis épületenként a funkciókat összefűzve, mintegy "kis utcát" alkotva. A kis élettereket, "tündérkerteket" közös közlekedő-folyosó fűzi össze. A megépült óvoda pavilonos telepítési elvét megtartva alakítottuk ki a bölcsőde építészeti koncepcióját. A tájolási, benapozási, széljárási szempontokat figyelembe véve fordítottuk az épülettömeget. Lehetővé tettük egy későbbi fejlesztés során kialakítható 3. csoport-foglalkoztató megépítését. E beépítéssel kialakuló "funkció lánc" gazdaságosan szimbiózisba kapcsolja majd az iskolai tornacsarnokot. Az óvodás testnevelés mellett a bölcsődések mozgás-programját is szolgálja. Az óvodai

udvarrendszerhez kapcsolódik, de attól elkerítve lesz az új, külön megközelíthető, kisebb, időjárástól jobban védett bölcsődei játszóudvar. A földszintes bölcsőde önálló intézményként kerül kialakításra. Épület fő paraméterei: összes nettó hasznos alapterület 276,98 m2, teraszok alapterülete összesen 111,99 m2, játszóudvar 100 m2. Bölcsőde helyiségei: belépő-zsibongó (31,03m2); gyermekszoba 1. (51,95 m2); gyermekszoba 2 (50,01 m2); átadó-öltöztető (19,04 m2); fürdető-biliztető (24,61 m2); közlekedő előtér (8,67 m2); közlekedő 1. - közlekedő 2. (12,87+10,03 m2); játék és heverőraktár (7,8 m2); tejkonyha (7,12 m2);folyosó (9,94 m2); akadálymentes WC (6,12 m2); babakocsi tároló (3,48 m2);hulladék tároló (2,61m2); személyzeti zuhanyzó (4,43 m2); személyzeti wc (1,88 m2); látogató wc (1,83 m2); kazán helyiség (2,72 m2); személyzeti öltöző (10,14 m2); kisgyermeknevelői szoba (8,37 m2), harang (2,33 m2). Az épülethez több bejáratot terveztünk, így az intézmény megközelítése az ingatlan udvaráról éppúgy lehetséges, mint az utca felőli közterületről. Az épülethez tervezett nyaktagban kialakuló közlekedő folyosón át az ingatlanon meglévő óvoda és a tervezett bölcsőde épület közötti zárt átjárhatóság is biztosítható ételszállítás, személyzeti átjárás céljából. Az épületbe 24-28 kisgyermek elhelyezését biztosító 1 bölcsődei gondozási egységet és hozzátartozó kiszolgáló helyiségeket terveztünk. A gondozási egység 2 db gyermekszobát (foglalkoztatót), 1 db gyermeköltözőt és 1 db fürdőszobát (fürösztő-biliző, gyermekmosdó, WC) foglal magába.A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Önkormányzatunk a lehető, és ésszerű legrövidebb időn belül kívánja megvalósítani a beruházást.

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai korszerűsítéseTOP-3.2.1-15-GM1-
2016-00029- A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és AMI épületenergetikai korszerűsítése


Az épület fűtési energiaellátására inverteres, változó tömegáramú levegő/levegős hőszivattyús berendezés kerül beépítésre. A fűtési teljesítményigénynél a kapott épületszerkezeti adatokat, valamint a felmérés során rögzített igényeket vettük figyelembe. A dokumentációban szereplő beépített névleges fűtési teljesítmény 75 kW. A tantermek fűtésére az elhelyezhetőségi szempontok alapján, oldalfali vagy mennyezetkazettás egységek kerülnek beszerelésre. A berendezések változó szívóoldalúak, kiválasztásuknál kiemelten fontos szempont, hogy alacsony zajszintűek (22/28dB(A)) Elhelyezésüktől függően gipszkartonos elburkolást kapnak. Ezt követően kerülnek beépítésre a befúvó (kétsoros, állítható lamellázatú, RAL 9010 színű) és elszívó (egysoros, állítható lamellázatú, RAL 9010 színű) anemosztátok, valamint szükség szerint a gyártóműi előírásoknak megfelelő pozíciójú kezelőajtók (400x400mm-es) A változó hűtőközeg áramú rendszer direkt elpárologtatással képes a felfűtött hőcserélő egységeken hőt leadni. Jelen beruházásnál a levegő-levegő hőszivattyús, Zuba-Dan technológiájú rendszer kerül beépítésre, vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalom. A rendszer R-410A környezetbarát hűtőközeggel dolgozik. Működési tartomány: fűtés során -25°C-tól


+15,5°C-ig, melynek köszönhetően még a leghidegebb külső hőmérséklet esetén is alternatív fűtés nélkül alkalmazható. A rendszer az egyedülálló műszaki fejlesztések révén -15°C-os külső hőmérséklet esetén is képes a 100%-os fűtési teljesítményének leadására. A nagy csövezési hossz tág elhelyezési lehetőséget tesz lehetővé. Mivel a rendszerben környezetbarát R-410A hűtőközeg áramlik, nem víz, így fagyveszély nem alakul ki. A fejlesztés keretében az épület hőszigetelése és nyílászáró korszerűsítés is történik. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek között elvégezzük a

tetőfedés szórt azbesztmentesítését és a projektarányos akadálymentesítést is. Ezek alapján a jelenlegi GG kategória helyet CC energetikai besorolást kap az épület.

Külterületi útfelújítás Kunsziget községben

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi útfelújítás Kunsziget községben

Kunsziget Község Önkormányzatának célja a fejlesztéssel, hogy Győr város megközelítésére alkalmas lehetőséget biztosítson. A cél eléréséhez kb. 9000 m hosszúságú utat épít át.
A tervdokumentáció alapján három építési ütemet határozott meg.

Az első szakasz: Kunsziget, Győri út folytatása a futballpályától az Öttevényi csatornáig.
A meglevő átlagosan 3,50 m széles murvás útpályaburkolatot újítják fel a meglevő felületeknek az új építéshez a lehető legnagyobb mértékben való felhasználásával.

A csapadékvíz elvezetés módja: árok.

Tervezési osztályba sorolás: Külterületi szervízút (lassúforgalmi út)

A földmű korona szélessége: 7 m

A tervezett útpálya vonalvezetése nagyrészt a meglevő murvázott földút nyomvonalán halad majd, a vízszintes ív és kitűzési adatainál kisebb korrekciókkal, hogy a vonalvezetés a hosszútávú igényeknek is megfeleljen. A kivitelezésnél számolni kell a meglevő alapburkolat műszakilag szükséges kiegyenlítésével. Az út mellett található csapadék víz fogadó árkok korrigálásával, tisztításával, profilozásával, esetenként új útárkok kialakításával a csapadék víz szikkasztását oldják majd meg. A tervezett aszfalt útpályaburkolat 4,50 m szélessége az aszfaltozási technológia miatt egyirányú oldaleséssel épül majd, ez az útárkok kialakítására is hatással van. A tervezett több, mint 3 km hosszú útburkolat kivitelezése jól előkészíti a távlati célt, hogy Kunszigetet Győrrel egy új lassúforgalmi út kapcsolja össze.

A felújított útszakasz segítségével a helyi lakosság rövidebb úton, kerülök nélkül egy jó minőségű biztonságos úton tud eljutni Győr városába az ügyeit (pl. hatósági ügyek) elintézni, szolgáltatásokat (pl. egészségügyi, oktatási) igénybe venni. (Nem a forgalom mennyisége, hanem a kistérségi társadalom életében betöltött szerep indokolja a fejlesztést) Az útburkolati felújítás jól előkészítő a kijelölt célt, hogy Kunszigetet Győrrel egy új lassúforgalmi út kapcsolja össze (Szomszédsági-kistérségi együttműködést tesz lehetővé a települések között kistérségi kapcsolatok fejlesztése) A szomszédos települések egymás közötti sokrétű járműközlekedési igénye, az esetlenként hatalmas kerülőutak megtakarítása.

Az adott útszakaszról számos vállalkozás, továbbá erdőgazdálkodás, családi gazdálkodó és őstermelő telephelye, földje közelíthető meg. Esős időben ezen területek gyakorlatilag elérhetetlenné válnak, hiszen a fejleszteni kívánt útszakasz járhatatlanná válik (föld, murva, kavicsút). A fejlesztéssel ez a probléma megszűnik, az útszakaszt kiszélesítik, és

aszfaltburkolatot kap, így időjárástól függetlenül jól lehet majd közlekedni rajta. A gazdák akadálytalanul juthatnak ki földjeikre, telephelyeikre, akadálytalanul folytathatják tevékenységüket, intézhetik feladataikat.

Győr, Abda és Kunsziget települések között kerékpárral is kényelmesen és jól használható lesz, a természetközeli (Mosoni-Duna) nyomvonalon a meglevő szigetközi kerékpárút közvetlenül elérhető, így a Szigetköz, a Rábaköz, a Hanság kerékpárral jól átjárhatóvá válik. Szintén megemlíthető, hogy a felújítani tervezett út Kunsziget felőli oldalán sportlétesítmények találhatóak, a közelben vízpart is található, így további szabadidős tevékenységeket, sporttevékenységeket (lovassport, túrázás, vízi sportok) lehet majd könnyebben igénybe venni.

Kunsziget Község Önkormányzatának célja a fejlesztéssel, hogy Győr város megközelítésére alkalmas lehetőséget biztosítson. A cél eléréséhez kb. 9000 m hosszúságú utat épít át.
A tervdokumentáció alapján három építési ütemet határozott meg.
Az első szakasz: Kunsziget, Győri út folytatása a futballpályától az Öttevényi csatornáig.
A meglevő átlagosan 3,50 m széles murvás útpályaburkolatot újítják fel a meglevő felületeknek az új építéshez a lehető legnagyobb mértékben való felhasználásával.
A csapadékvíz elvezetés módja: árok.
Tervezési osztályba sorolás: Külterületi szervízút (lassúforgalmi út)
A földmű korona szélessége: 7 mA tervezett útpálya vonalvezetése nagyrészt a meglevő murvázott földút nyomvonalán halad majd, a vízszintes ív és kitűzési adatainál kisebb korrekciókkal, hogy a vonalvezetés a hosszútávú igényeknek is megfeleljen. A kivitelezésnél számolni kell a meglevő alapburkolat műszakilag szükséges kiegyenlítésével. Az út mellett található csapadék víz fogadó árkok korrigálásával, tisztításával, profilozásával, esetenként új útárkok kialakításával a csapadék víz szikkasztását oldják majd meg. A tervezett aszfalt útpályaburkolat 4,50 m szélessége az aszfaltozási technológia miatt egyirányú oldaleséssel épül majd, ez az útárkok kialakítására is hatással van. A tervezett több, mint 3 km hosszú útburkolat kivitelezése jól előkészíti a távlati célt, hogy Kunszigetet Győrrel egy új lassúforgalmi út kapcsolja össze.A felújított útszakasz segítségével a helyi lakosság rövidebb úton, kerülök nélkül egy jó minőségű biztonságos úton tud eljutni Győr városába az ügyeit (pl. hatósági ügyek) elintézni, szolgáltatásokat (pl. egészségügyi, oktatási) igénybe venni. (Nem a forgalom mennyisége, hanem a kistérségi társadalom életében betöltött szerep indokolja a fejlesztést) Az útburkolati felújítás jól előkészítő a kijelölt célt, hogy Kunszigetet Győrrel egy új lassúforgalmi út kapcsolja össze (Szomszédsági-kistérségi együttműködést tesz lehetővé a települések között kistérségi kapcsolatok fejlesztése) A szomszédos települések egymás közötti sokrétű járműközlekedési igénye, az esetlenként hatalmas kerülőutak megtakarítása.Az adott útszakaszról számos vállalkozás, továbbá erdőgazdálkodás, családi gazdálkodó és őstermelő telephelye, földje közelíthető meg. Esős időben ezen területek gyakorlatilag elérhetetlenné válnak, hiszen a fejleszteni kívánt útszakasz járhatatlanná válik (föld, murva, kavicsút). A fejlesztéssel ez a probléma megszűnik, az útszakaszt kiszélesítik, és
aszfaltburkolatot kap, így időjárástól függetlenül jól lehet majd közlekedni rajta. A gazdák akadálytalanul juthatnak ki földjeikre, telephelyeikre, akadálytalanul folytathatják tevékenységüket, intézhetik feladataikat.
Győr, Abda és Kunsziget települések között kerékpárral is kényelmesen és jól használható lesz, a természetközeli (Mosoni-Duna) nyomvonalon a meglevő szigetközi kerékpárút közvetlenül elérhető, így a Szigetköz, a Rábaköz, a Hanság kerékpárral jól átjárhatóvá válik. Szintén megemlíthető, hogy a felújítani tervezett út Kunsziget felőli oldalán sportlétesítmények találhatóak, a közelben vízpart is található, így további szabadidős tevékenységeket, sporttevékenységeket (lovassport, túrázás, vízi sportok) lehet majd könnyebben igénybe venni.